Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Bezpečnostní rada kraje projednala Plán zimní údržby komunikací kraje Vysočina

Letos již třetí pracovní zasedání bezpečnostní rady kraje mělo na programu jednání mimo jiné zpracování Plánu zimní údržby komunikací kraje Vysočina před nastávající zimou. Kraj je vlastníkem silnic II. a III. tříd o celkové délce 4 575 km.
 

 
 

Dle zákona o pozemních komunikacích zabezpečuje sjízdnost silnic II. a III. tříd v zimním období (to je vymezeno od 1. listopadu do 31. března). V případě našeho regionu tuto povinnost kraj plní prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.  V nadcházející zimní sezóně budou naši silničáři udržovat sjízdnost na téměř 4 272 km komunikací II. a III. tříd. Dále krajská správa a údržba silnic zajišťuje na základě smluv údržbu silnic I. třídy v celkové délce 421 km.

 

Více informací o organizaci a podmínkách zimní údržby komunikací a také přehled jednotlivých úseků lze nalézt na http://www.kr-vysocina.cz/vismo/zobraz_dok.asp?u=450008&id_org=450008&id_ktg=16990&archiv=0&p1=0&p2=&p3=. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny má k dispozici potřebný personál (celkem organizace využívá pro sestavení posádek vozidel provádějících shrnování sněhu, solení a posyp a pracovníků zabezpečujících dispečerskou službu 655 zaměstnanců) a potřebnou techniku - sypače s pluhy, traktory a další prostředky, celkem se jedná o 495 speciálních vozidel. Udržované silnice jsou rozděleny do 123 okruhů.

 

Bezpečnostní rada kraje se dále zabývala zprávou o bezpečnostní situaci a činnosti Policie ČR v kraji  za prví pololetí 2008. V kraji Vysočina došlo ve sledovaném období k mírnému poklesu trestné činnosti. Lze konstatovat, že ve všech okresních ředitelstvích je celková kriminalita ve stejném měřítku v porovnání s rokem 2007. Na úseku dopravních nehod je v podstatě situace shodná na všech OŘ PČR. Za kraj Vysočina bylo v 1. pololetí roku 2008 zadokumentováno celkem 3219 dopravních nehod a proti stejnému období roku 2007 došlo k poklesu o 574 dopravních nehod.

Rovněž byla projednána statistika a největší zásahy Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina za prví pololetí 2008. V tomto období bylo řešeno 3094 mimořádných  událostí, z toho 358 požárů. Z uvedeného počtu jednotky požární ochrany zasahovaly u 3072 mimořádných událostí (bylo zaregistrováno 22 požárů bez účasti jednotek PO). V celkových počtech mimořádných událostí oproti roku 2007 za stejné období se jedná o pokles cca 7,3%.  

Ředitel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina informoval, že předpokládá ze současného vývoje, že jím řízená organizace ošetří během letošního roku cca 30 000 osob, což oproti roku 2007 představuje 3% nárůst.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 6.10.2008 / 6.10.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze