Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Pozvánka na zasedání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2003

6. květen 2003
 

 
 

určeno:

všem členům bezpečnostní komise

 
Pavel Maslák, předseda bezpečnostní komise

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Česká republika

Tel:  564 602 125

Fax: 564 602 480

E-mail: maslak.p@kr-vysocina.cz

Internet: www.kr-vysocina.cz

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE 

ČÍSLO JEDNACÍ

VYŘIZUJE

JIHLAVA

 

 

 

2003-04-24

 

 

Vážený pane kolego,

 

 

s v o l á v á m

 

jednání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2003, které se bude  konat 6. května 2003 od 9.00 hodin v zasedací místnosti ředitelství HZS kraje Vysočina, Ke Skalce 33, Jihlava. V případě, že se nemůžete tohoto jednání zúčastnit žádám Vás o omluvu z jednání na sekretariátu tel. 564 602 125.

 

Návrh programu jednání :

1.      Zahájení  .

2.      Organizace Krizového štábu kraje Vysočina – prezentace.

3.      Individuální a kolektivní ochrana obyvatelstva v kraji Vysočina – koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015.

4.      Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2002.

5.      Kalendář okrskových a okresních soutěží v jednotlivých OSH.

6.      Využití přebytku hospodaření kraje Vysočina za rok 2002 – informace.

7.      Žádost obce Havlíčková Borová o pomoc při snaze získat dotaci na výstavbu požární  zbrojnice z prostředků kraje, státu, případně jiných zdrojů.

8.      Žádost sboru dobrovolných hasičů Katov o poskytnutí finančních prostředků na pořízení požárního vozidla.

9.      Prohlídka sídla HZS kraje Vysočina.

10.  Závěr.

 

 

 

Se zdvořilým pozdravem

 

  Pavel MASLÁK

     předseda Bezpečnostní komise

Rady kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.4.2003 / 25.4.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze