Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro přípravu koncepce prevence kriminality č. 3/2002

31. říjen 2002
 

 
 

Zápis z jednání pracovní skupiny pro přípravu koncepce prevence kriminality č. 3/2002

konaného dne 31. 10. 2002

 

 

 

 

Přítomno:  7 členů komise, Petr Horký, Mgr. Plachtová Renata

 

 

Úvod:

Zasedání zahájil Pavel Maslák, všechny přítomné pozdravil a představil koordinátorku krajského úřadu, Mgr. Zuzanu Pechovou. Navrhl, aby Petr Horký byl stálým členem skupiny. Dále informoval o schůzce s řediteli městských policií v kraji Vysočina. Sdělil, že informace od městských policií budou umístěny na www stránkách kraje Vysočina. Dále vyzval přítomné, aby informace, které považují za důležité uveřejnit na www stránky, poslali na adresu: maslak.p@kr-vysocina.cz. Pavel Maslák přislíbil, že se postará, aby tyto informace byly zveřejněny na www stránkách kraje.

 

 

Příprava strategie koncepce prevence kriminality:

Pavel Maslák sdělil, že se všemi členy skupiny bude sepsána dohoda o provedení práce. Předmět dohody bude zpracování koncepce prevence kriminality.

Bylo by dobré, aby analytická část byla definitivně připravená k ukončení koncem roku 2002. Členové sdělili své poznatky, jaká je situace v jednotlivých okresech (volnočasové aktivity, kriminalita).

Co se týče okresu Jihlava, je potřeba delegovat za Jihlavu nového člena, třeba pana Kasise. Zuzana Pechová informovala o domluvené schůzce s tajemníkem magistrátu. Pavel Maslák zdůraznil potřebnost jmenovat do pracovní skupiny zástupce z okresu Jihlava a ujistil členy, že se toto pokusí zajistit.

Diskutovalo se o strategii, jak tuto koncepci  připravit do konečné podoby.

Je potřeba z jednotlivých okresů získat informace, vzhledem k ukončení okresních úřadů k 1. 1. 2003.

Je dobré určit si jaké materiály bude skupina potřebovat pro zpracování koncepce a jaké materiály již má získané. Ty informace, které chybí se musí získat od koordinátorů okresních úřadů.

1.      Informace od policií

2.      Volnočasové aktivity a vztah ke kriminalitě

3.      Trestná činnost

 

 

Diskuse:

Diskutovalo se o spolupráci s městskou a okresní policí, komunikace vázne, policie nespolupracuje.

Bylo by dobré aby manažeři obcí III stupně podali za jednotlivé městské obvody informace.

 

 

 

Analytická část koncepce:

Na konci této části bude zhodnocení situace za jednotlivé okresy, to by v té koncepci mělo být. Dále by se mělo v koncepci objevit krátkodobý a dlouhodobý výhled, na co je potřeba se soustředit, ne jen čísla, ale všeobecné informace. Je dobré také spolupracovat s odborem školství a hlavně s oddělením volnočasových aktivit. Informace z oblasti  školství by měly být součástí koncepce.

 

 

Grantové programy:

Diskutovalo se o grantových programech. Kdy je podat a jakým způsobem. Doporučení a návrhy dvou  grantů -  obce nad 10 000 obyvatel a pro obce nad 10 000 obyvatel. Tyto grantové programy musí být v souladu s  opatření programu rozvoje kraje.

Nejpozději do konce února musí být dány návrh grantů a zpracovaná koncepce. V březnu by mohla být tato koncepce předložena do rady.

 

 

Závěr:

Na závěr Pavel Maslák upřesnil, co by měla koncepce obsahovat. Údaje by měly být za rok 2002, tam kde tyto údaje nebudou, tak alespoň za první pololetí roku 2002.

 

1.      Analytické výstupy

2.      Prezentace informací + výhledy

3.      Swot analýza

4.      Doporučení co je potřeba v jednotlivých okresech zlepšit, změnit.

5.      Stanovisko členů pracovní skupiny

6.      Návrhy grantových programů

 

 

Pavel Maslák zdůraznil nutnost získat informace z okresních úřadů. Poukázal na to aby celá koncepce byla v elektronické podobě.

Závěrem poděkoval všem přítomným za účast a ujistil členy, že do konce roku bude ještě jedna schůzka pracovní skupiny.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Pavel Maslák

                                                            předseda Bezpečnostní komise

                                                                 Rady kraje Vysočina

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 6.12.2002 / 6.12.2002

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze