Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Finance na česko-rakouské projekty: Fond malých projektů

Od 12. června 2008 mohou školy, nestátní neziskové organizace, obce a některé další organizace a instituce z kraje Vysočina získat finanční prostředky na spolupráci s dolnorakouskými partnery z Fondu malých projektů (FMP). FMP je nedílnou součástí Operačního programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“.
 

 
 

Finance na česko-rakouské projekty: Fond malých projektů

 

Od 12. června 2008 mohou školy, nestátní neziskové organizace, obce a některé další organizace a instituce z kraje Vysočina získat finanční prostředky na spolupráci s dolnorakouskými partnery z Fondu malých projektů (FMP). FMP je nedílnou součástí Operačního programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“.

 

Podporovány budou malé neinvestiční i investiční projekty v oblasti přeshraničních aktivit, jako jsou napřiklad setkání a výměny mezi mládeží, školami, kulturními a sportovními spolky, folklórní slavnosti, sportovní akce, mediální aktivity atd.

 

Minimální částka podpory je 2 000,- EUR, maximální 20 000,- EUR. Výše podpory nesmí přesáhnout 85% celkových způsobilých výdajů projektu.

 

Správcem FMP je Sdružení Obcí Vysočiny. Administrátorem a technickým sekretariátem je RRA Vysočina, která také poskytuje průběžně informace ke zpracování žádostí. Kontaktní osoby: Ilona Táborská BA (tel. 567 578 500), Ing. Zdeňka Škarková (tel. 567 578 507), mail: region@rda-vysocina.cz. Všechny informace o FMP je možné najít na http://www.rda-vysocina.cz/maleprojekty/dokumenty_fmp.html.

 

Žádosti jsou přijímány průběžně. (Nejbližší termín pro zasedání grémia, které rozhoduje o přidělení podpory, je 9.9.2008, projekty pro toto zasedání musí být doručeny Administrátorovi do 1.8. 2008.)

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 11.7.2008 / 11.7.2008
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze