Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 4/2002

18. červen 2002
 

 
 

Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady kraje Vysočina č. 4/2002

konaného dne 18. června 2002

 

 

 

Přítomno: 7 členů komise

 

 

 

Program:

  1. Zahájení.
  2. Problematika vztahu turistiky a životního prostředí.
  3. Informace o možnosti spolupráce s komisí Jihomoravského kraje.
  4. Diskuse a různé.
  5. Závěr.

 

 

 

1.      Zahájení

Jednání komise zahájil předseda komise. Přednesl program jednání a ten byl přijat bez připomínek. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny návrhy nebo připomínky.

 

 

2.      Problematika vztahu turistiky a životního prostředí

Předseda vysvětlil, že problém vlivu cestovního ruchu na životní prostředí existuje a komise má za úkol tento problém identifikovat a začít řešit. Na toto téma nastala diskuse. Přítomní se shodli, že by bylo dobré zmapovat přírodně cenné lokality a sjednat schůzku s CHKO Žďár nad Sázavou. Diskutovalo se také o přírodních parcích. Nyní ustanovuje přírodní park okresní úřad, po zániku okresních úřadu bude mít správu parků kraj. Komise by měla zpracovat přehled přírodních parků a přírodně cenných oblastí, poté by měla probíhat spolupráce s komisí cestovního ruchu.

Členové komise také řešili důsledky a dopad turismu na životní prostředí. Shodli se, že je potřeba také propagovat přírodně cennější oblasti s důrazem na ochranu životního prostředí.

 

Úkol:

Tajemník komise má za úkol poslat dotazy na města a okresy kraje, jaké jsou přírodní atraktivity a jejich seznamy.

 

 

3.      Informace o možnosti spolupráce s komisí Jihomoravského kraje.

Bc. Zrůst navrhl, že se spojí ve věci problematiky turismu s Jihomoravským krajem. Zjistí jaké jsou zpracovány granty z programu PHARE.

 

 

4.      Diskuse

Přítomní diskutovali na výše uvedené téma a částečně se vrátili ke grantovým programům.

Z diskuse vyplynul členům komise úkol.

 

Úkol:

Během léta se snažit zmapovat přírodně cenné oblasti kraje.

 

 

5.      Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast a termín dalšího jednání komise byl stanoven na 19. září v 15:00 hodin v Jihlavě.

 

 

 

 

 

                                                                                    Bc. Michal Zrůst

                                                                        předseda komise životního prostředí

 

 

 

 

Zápis pořízen na jednání Komise životního prostředí Rady kraje Vysočina dne 18. 6. 2002

Zapsala Šárka Polívková dne 26. 6. 2002

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.7.2002 / 13.2.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze