Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Posílení vodních zdrojů v Kraji Vysočina - závěrečná zpráva s přílohami

Území Kraje Vysočina má díky své poloze v centrálních oblastech Českomoravské vrchoviny četné, ale převážně malé zdroje podzemní vody. V roce 2006 byla proto vypracována hydrogeologická studie území Kraje Vysočina s cílem zjistit možnosti posílení stávajících vodních zdrojů pro zlepšení zásobování obcí pitnou vodou.
 

 
 

Území Kraje Vysočina má díky své poloze v centrálních oblastech Českomoravské vrchoviny četné, ale převážně malé zdroje podzemní vody. V roce 2006 byla proto vypracována hydrogeologická studie území Kraje Vysočina s cílem zjistit možnosti posílení stávajících vodních zdrojů pro zlepšení zásobování obcí pitnou vodou. Na základě tohoto požadavku vznikl projekt Posílení vodních zdrojů v Kraji Vysočina, který byl realizován ve spolupráci Krajského úřadu Kraje Vysočina a Ministerstva životního prostředí.

Uvedený geologický úkol měl za cíl zhodnotit hydrogeologické možnosti na území Kraje

Vysočina, vymezit prostory s možností vyhledání dalších významných vodních zdrojů a

vytvořit základ koncepce zajišťování nových vodních zdrojů. Hydrogeologická studie,

uzavíraná touto závěrečnou zprávou je zaměřena na zdroje podzemních vod pro hromadné

zásobování pitnou vodou na území našeho kraje.

Kompletní Závěrečná zpráva Posílení vodních zdrojů v Kraji Vysočina včetně všech příloh

je ke stažení nebo je k dispozici na Krajském úřadě Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství (kontakt: Ing. Martin Drápela, e-mail: drapela.m@kr-vysocina.cz, tel.

564 602 207).

 
Zodpovídá: Ing. Radek Zvolánek
Vytvořeno / změněno: 17.8.2007 / 20.1.2009
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze