Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 4/2007

26. duben 2007
 

 
 

 

 

Zápis z jednání

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 4/2007

konaného dne 26. 4. 2007

 

Přítomni:

1. Antonín Holub (místopředseda)

6. František Plášil

2. Jaroslav Huňáček

7. Milan Plodík

3. Jiří Havlíček

8. Jan Slámečka

4. Jiří Malina

9. Miroslav Šimon

5. Pavel Maslák (předseda)

10. Jan Murárik (tajemník)

Omluveni:

1. Pavel Kopecký

2. Antonín Mičán

3. Jiří Průža

 

Program:

1.        Zahájení jednání;

2.        Jednotné operační středisko Policie ČR v kraji Vysočina – zkušenosti z provozu od 1.1.2007;

3.        Jednání s ředitelem OŘ PČR, plk. Mgr. Josefem Bačkovským;

4.        Diskuse, různé;

5.        Závěr.

 

1.  Zahájení jednání a schválení programu

Pavel Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina (dále jen „BK“), zahájil jednání, přivítal všechny přítomné a přednesl program jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je BK usnášeníschopná.

 

Program jednání byl 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Jednotné operační středisko Policie ČR v kraji Vysočina – zkušenosti z provozu od 

    1.1.2007

R. Dvořák, vedoucí Integrovaného operačního střediska Policie ČR Jihlava (dále jen „IOS Jihlava“), okomentoval průběh vzniku integrovaných operačních středisek v ČR, včetně IOS Jihlava. IOS Jihlava spadá pod Správu Policie ČR Jihomoravského kraje. Pohovořil o personálním obsazení IOS Jihlava a použitých technologiích. IOS Jihlava patří mezi nejmodernější operační střediska v ČR, ale nebylo vybaveno vším, co může použitá technologie využít (např. lokace volajícího, spojení se složkami IZS prostřednictvím datové věty).

Uvedl, že se uvažuje o možnosti propojení vzdálených pracovišť nebo stažení obrazu z kamer vrtulníku pomocí videosignálu na obrazovky IOS Jihlava (např. při pátracích akcích).

 

Členové BK se zúčastnili prohlídky IOS Jihlava.

 

3. Jednání s ředitelem OŘ PČR, plk. Mgr. Josefem Bačkovským

J. Bačkovský představil okresní ředitele Policie ČR v kraji Vysočina. Pokračoval představením okresního ředitelství a obvodního oddělení Jihlava, jejich strukturách, personálním obsazení a počtech policistů.

 

Ze zasedání se omluvil J. Hunáček.

 

J. Bačkovský:

·            Pochválil spolupráci s Městskou policií města Jihlavy a Střední policejní školou Ministerstva vnitra v Jihlavě;

·            Okomentoval změny, které nastanou po odstěhování okresního soudu a státního zastupitelství do Justičního areálu;

·            Okomentoval statistické výstupy týkající se trestné činnosti v okrese Jihlava (srovnání s rokem 2005). K tomu přidal údaje o průměrné zatíženosti policistů.

 

Na základě podnětu J. Bačkovského se rozvinula diskuse k tématu pořízení GPS do policejních hlídkových vozů.

 

P. Maslák přítomné informoval o záměru reorganizace krajských policejních správ. Krajské správy by měly vzniknout v krajích, kde dosud nejsou zřízeny. J. Bačkovský jej doplnil tím, že obdržel dopis od ministra vnitra, I. Langra, ve kterém se hovoří o třech variantách řešení reorganizace.

Připravovaná reforma by měla být zveřejněna na stránkách ministerstva vnitra.

 

Na toto téma proběhla krátká diskuse.

 

4. Diskuse, různé

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

5. Závěr

Pavel Maslák poděkoval přítomným za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil jednání. Termín zasedání BK č. 5/2007 bude včas upřesněn.

 

 

Pavel Maslák v. r.

předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

 

Zpracoval a zapsal: Jan Jaroš 27. dubna 2007

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 4.5.2007 / 4.5.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > komise RK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze