Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Návrh pracovní náplně Pracovní komise RHSD pro dopravu

 

 
 

Návrh pracovní náplně Pracovní komise RHSD pro dopravu

 

 

 

-          informace o stavu silniční sítě v kraji a možnosti řešení jejích zlepšení,

o                       seznámení se strategií rozvoje silniční sítě (Páteřní silniční síť kraje Vysočina),

o                       rozvoj silniční sítě ve vlastnictví státu, podílení se na směrování rozvoje, podpora získávání zdrojů prostředků pro rozvoj

o                       rozvoj sítě pozemních komunikací ve vlastnictví kraje, obcí a ostatních vlastníků, zdroje financování silniční sítě (vlastní zdroje,EIB, ROP),

o                       údržba komunikací – nový pohled na řešení krizových situací, kalamit, zimní údržby; krajská SÚS, financování nestavební údržby komunikací

o                       spolupráce se sousedními regiony při budování silniční sítě (Severojižní propojení kraje Vysočina),

o                       informace, podpora budování logistických center, kombinovaná doprava

 

-          informace o stavu a zabezpečení dopravní obslužnosti v kraji,

o                       využití systému na podporu dopravní obslužnosti (seznámení se systémem podporujícím efektivní využívání prostředků k zabezpečení dopravní obslužnosti),

o                       podpora zavádění systémů pro zvýšení komfortu cestujících pro popularizaci veřejné dopravy, podpora zavádění integrujících prvků jednotlivých systémů a provozovatelů veřejné dopravy

o                       informace, podpora budování infrastruktury veřejné dopravy (zastávek, přestupních terminálů apod.,) 

o                       narůstající požadavky na rozšiřování dopravní obslužnosti s ohledem na omezené finanční zdroje krajů,

o                       ekonomický dopad mýtného na dopravní obslužnost,

o                       možnost čerpání finančních zdrojů z fondů Evropské unie na zkvalitnění veřejné linkové osobní a drážní dopravy.

o                       rozvoj integrovaných dopravních systémů hromadné dopravy osob

o                       preference vozidel hromadné dopravy

o                       turistická dopravní obslužnost (cyklobusy, skibusy).

 

-          informace o činnosti orgánů kraje a obcí v oblasti dopravy,

o                       informace o připravovaných projektech, podpora nových projektů,

 

 

 

Dne 9. 2. 2007 V. Kodet.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 28.2.2007 / 28.2.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Rada hospodářské a sociální dohody Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze