Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Doprava v Kraji Vysočina

Mobilní verze webu

Nová okružní křižovatka v Moravských Budějovicích

II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice - okružní křižovatka
 

 
 
 Dne 31. října 2006 byla krajem Vysočina od zhotovitele převzata nová okružní křižovatka silnic II/411, II/152 a III/15226 v Moravských Budějovicích. Přestavba předchozí úrovňové neřízené průsečné křižovatky s pěti vjezdy a nevyhovujícími rozhledovými a směrovými parametry na okružní usnadňuje a zrychluje průjezd vozidel, přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu a snížení počtu dopravních nehod. Náklady na rekonstrukci křižovatky jsou vyčísleny na 10,4 miliónů Kč. Na financování akce se z 25 % podílel kraj Vysočina, zbývajících 75 % je hrazeno prostřednictvím evropského programu přeshraniční spolupráce INTERREG IIIA mezi ČR a Rakouskem. Nová okružní křižovatka je významnou stavbou na Severojižním propojení kraje Vysočina.

 

Severojižní propojení východní části kraje s dálnicí D1 a Rakouskem vede z Poličky, přes Bystřici nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Třebíč, Moravské Budějovice a Jemnici do rakouského Raabs an der Thaya. Trasa bude vedena převážně v současných polohách silnic II. a III. třídy, které budou postupně rekonstruovány a rozšířeny až na 9,5 metru. Cílem realizace Severojižního propojení kraje Vysočina je zlepšení dopravní obsluhy území (nikoliv vedení tranzitní dopravy přes Vysočinu), růst atraktivity regionu pro zahraniční investory v důsledku zlepšení dopravní dostupnosti, rozvoj průmyslových zón bezprostředně vázaných na kvalitní dopravní spojení, oživení regionální ekonomiky a možné snížení míry nezaměstnanosti. Severojižní propojení je součástí Páteřní silniční sítě kraje Vysočina.

 

Více informací:

Radek Handa, Václav Zikán, odbor dopravy a silničního hospodářství

Jiří Lojda, odbor majetkový

 

Příloha: fotografie

 


 
Zodpovídá: Kamila Váňová
Vytvořeno / změněno: 11.1.2007 / 11.1.2007
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Doprava > Silniční projekty spolufinancované z prostředků EU > Ostatní

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze