Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Grafické podklady Fondu Vysočiny

Fond Vysočiny
V souladu se smlouvou o poskytnutí podpory se příjemce podpory zavazuje, že v případě informování vlastních či nezávislých sdělovacích prostředků o projektu uvede fakt, že projekt byl podpořen krajem Vysočina. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede příjemce podpory sponzorský vzkaz kraje Vysočina v přesném grafickém provedení. V případě, že výstupem projektu je investiční akce, bude na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka s výše uvedeným sponzorským vzkazem.
 

 
 
 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Dušan Vichr
Vytvořeno / změněno: 31.7.2003 / 28.8.2006
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Finance

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze