Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

CJ01774 - 06 - dokumenty na úřední desce - doplnění stanoviska

 

 
 

 

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Telefon:  234 665 111, Fax: 234 665 444

 

 

V Praze dne 24. března 2006

CJ04367/06UOOU

Vyřizuje Mgr. Ladislav Hejlík

 

Vážený pane,

 

v návaznosti na telefonickou konzultaci Vám k Vašim doplňujícím otázkám k odpovědi Úřadu pro ochranu osobních údajů CJ01774/06UOOU sdělujeme, že v případě dokumentů jiných orgánů veřejné správy nebo orgánů veřejné moci, jejichž zveřejňování na úřední desce, a to  i způsobem umožňujícím dálkový přístup, je stanoveno zvláštním právním předpisem, vyvěšuje orgán veřejné správy tyto dokumenty v nezměněné podobě.

 

Zveřejnění identifikačních osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, je v tom případě v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. a) zákona  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), které stanoví, že bez souhlasu subjektu údajů může správce osobních údajů osobní údaje zpracovávat, jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení své právní povinnosti. Totéž platí při zveřejňování vlastního dokumentu doručením veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen „správní řád“).

 

Vzhledem ke zvláštní zákonné ochraně rodného čísla podle zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“) může být problematické zveřejnění cizího dokumentu, ve kterém je rodné číslo uvedeno, přestože zvláštní zákon jeho uvedení v dokumentu nestanoví a jeho použití tak není v souladu s § 13 odst. 7, ani v souladu s § 13c odst. 1 písm. b) zákona o evidenci obyvatel. Orgány státní správy mohou rodná čísla využívat i podle § 13c odst. 1 písm. a), jde-li o činnost vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti. Odpovědnost za zveřejnění rodného čísla v tom případě nese orgán, který o vyvěšení požádal. Na to by měl být upozorněn.

 

Pokud jde o citlivé údaje ve smyslu § 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů ve vlastních dokumentech orgánu veřejné správy doručovaných veřejnou vyhláškou, je třeba využít ustanovení § 25 správního řádu a písemnost doručit oznámením o možnosti ji převzít s identifikačními údaji v rozsahu jméno, příjmení, adresa, případně i datum narození. Jestliže by citlivé údaje obsahovala cizí písemnost zveřejňovaná podle zvláštního zákona, platí, pokud jde o odpovědnost, totéž co v případě rodného čísla.

 

Jestliže by však cizí písemnost musela obsahovat citlivé údaje a její zveřejnění by bylo současně uloženo zákonem, nesla by za případnou kolizi zákona s podmínkami pro zpracování zvláštních kategorií údajů podle článku 8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ESo ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, odpovědnost Česká republika.

 

S pozdravem

 

 

JUDr. Zdeněk Koudelka v. r.

ředitel odboru stížností a konzultací

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 29.3.2006 / 29.3.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze