Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina na rok 2006

 

 
 

Plán činnosti

Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina

na rok 2006

 

 

Jednání komise budou tématicky zaměřená. Program bude doplňován o aktuální úkoly a problémy (zejména podle stavu zpracování koncepčních materiálů, které budou řešeny na zasedání komise). Těmito materiály budou zejména:

- informace ke grantovým programům Fondu Vysočiny,

- aktualizace Programu rozvoje kraje,

- příspěvky na lesy.

 

 

Každý člen komise může navrhnout projednání dalšího tématu, popis problému a návrh řešení, předá 14 dní před jednáním komise prostřednictví tajemníka předsedovi komise (ve smyslu čl. 2 odst. 4 jednacího řádu).

 

 

1. zasedání [17. leden  2006]

Návrh  plánu činnosti komise.

 

2. zasedání [14. březen 2006]

Řešení problematiky odpadového hospodářství v kraji Vysočina.

Vyhodnocení grantových programů Fondu Vysočiny za roky 2004 a 2005.

 

3. zasedání [13. červen 2006]

Řešení problematiky ochrany ovzduší v kraji vysočina.

Regionální operační program.

Tématické operační programy.

 

4. zasedání [12. září 2006]

Řešení problematiky vodního hospodářství v kraji Vysočina.

 

5. zasedání [14. listopad 2006]

Řešení problematiky ochrany přírody a krajiny v kraji Vysočina.

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.2.2006 / 22.2.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Komise

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze