Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání č. 1/2005

 

 
 

Zápis ze zasedání
Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina

č. 1/2005 ze dne 27. ledna 2005

 

Přítomno:

15 členů Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina (dále jen RRLZ), 1 z jednání omluven (viz. prezenční listina).

 

Program jednání:

 

1.      Zahájení

2.      Změny v zastoupení partnerů RRLZ

3.      Aktuální informace o GS kraje Vysočina, ÚP a MŠMT

4.      Různé

 

1.         Zahájení

 

Členy RRLZ přivítala její nová předsedkyně Martina Matějková a zahájila 1. jednání rady v roce 2005.

 

2.         Změny v zastoupení partnerů RRLZ

 

Letošní 1. jednání bylo zároveň prvním jednáním rady pod novým vedením, proto následovalo krátké představení jednotlivých členů rady. Každý o sobě uvedl několik podrobností, a poté přednesl své připomínky k aktivitám Rady pro rozvoj lidských zdrojů. Martina Matějková navrhla, aby se Rada pro rozvoj lidských zdrojů v budoucnu zaměřila více i na hospodářskou a podnikatelskou sféru, nejenom na vzdělávání. Vedle Martiny Matějkové rada mezi sebou přivítala i další novou členku, kterou je zástupkyně neziskového sektoru Zuzana Pěchotová z jihlavského občanského sdružení Život 90.

Členy rady přišel pozdravit rovněž hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil, který informoval přítomné o posledním jednání celorepublikové Rady pro rozvoj lidských zdrojů. Členům rady předal materiály, které na tomto zasedání získal a o nichž si myslí, že by jim mohly být prospěšné. Hejtman rovněž poprosil členy rady, aby mu adresovali veškeré připomínky, které se týkají oblasti rozvoje lidských zdrojů na celorepublikové úrovni a přislíbil, že bude tyto připomínky tlumočit na zasedání celorepublikové RRLZ. Následovala diskuse o návrzích hejtmana Miloše Vystrčila.

 

3.         Aktuální informace o GS kraje Vysočina, ÚP a MŠMT

 

Grantová schémata v gesci kraje Vysočina jsou v současné době před vyhlášením. První výzvy se připravují k polovině února 2005. Doba na podání žádostí bude 60 dní od vyhlášení výzvy. Co se týká grantových schémat v gesci ÚP, již byla vyhlášena GS pro Prioritu 2 OP RLZ, dále pro Opatření 1.1 OP RLZ a v dohledné době lze předpokládat výzvu pro opatření 4.1 OP RLZ, které je zaměřeno na podporu podnikání. V současné době se chystá rovněž vyhlášení výzvy pro Opatření 3.1, které je v gesci MŠMT a na začátku ledna byla vyhlášena rovněž výzva pro Globální grant.

Součástí zápisu je kalendář vyhlášených a chystaných výzev.

 

4.         Různé

 

a) Diskuse o dalším směřování RRLZ

 

Návrhy náplni činnosti:

Ø      Připomínky k zákonným normám týkajících se RLZ

Ø      Monitoring potřeb hospodářské sféry

Ø      Zákon o dalším (celoživotním) vzdělávání

Ø      Týden vzdělávání dospělých

Ø      Vznik pracovních skupin - sekcí (např. dle členění operačních programů)

Ø      Podněty k analýzám a statistickým šetřením

Ø      Informační servis mezi jednotlivými subjekty zapojenými do RRLZ

Ø      Výměna zkušeností mezi podobnými institucemi z jiných regionů a ostatních zemí EU

Ø      Medializace potřeby vzdělávání a motivace ke vzdělávání

Ø      Zemědělství

 

b) Změny ve sběru statistických dat

 

Jitka Číhalová z ČSÚ informovala přítomné o změnách týkajících se sběru statistických dat v regionech. Vysvětlila, že ČSU se snaží přenést statistická zjišťování na úroveň obcí III. stupně, tzv. pověřených měst. Rozdala rovněž členům rady statistický materiál týkající se zaměstnanosti, vzdělávání a lidských zdrojů obecně ,který již byl prezentován na Týdnu vzdělávání dospělých.

 

c) Prezentace firmy Hewlett - Packard

 

Součástí jednání RRLZ byla rovněž prezentace vzdělávacích programů české pobočky firmy Hewlett - Packard, kterou představila pracovnice této firmy Andrea Barešová. V případě zájmu jednotlivých členů rady o další informace týkající se uvedené prezentace, je možno ji kontaktovat na e-mailové adrese andrea.baresova@hp.com

 

d) Další jednání RRLZ

 

RRLZ se dohodla na tom, že další jednání RRLZ se budou uskutečňovat vždy ve středu. Člen rady Jaroslav Bezchleba v této souvislosti poznamenal, že by se přimlouval za první středy v měsíci, kdy má jistotu, že se jednání může zúčastnit. 

 

 

Přílohy zápisu:

Kalendář GS

Koncept zákona o dalším vzdělávání

Aktualizovaný seznam členů RRLZ

 

Zapsal: Bc.Zdeněk Navrátil (navratil.z@kr-vysocina.cz), dne 27. ledna 2005

Zápis ověřila: Mgr. Martina Matějková, předsedkyně RRLZ

 

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 11.10.2005 / 13.9.2006
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport > Financování

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze