Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 4/2005

9. srpen 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 4/2005, konaného dne 9. 8. 2005 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

F. Dohnal, J. Hulák, P. Hájek, M. Matějková, M. Černá

Omluveni:

M. Vystrčil, I. Rohovský, V. Kodet, J. Vondráček

 

Zasedání Rady Fondu Vysočiny zahájil F. Dohnal a přednesl návrh programu jednání.

Rada Fondu Vysočiny přijala navržený program jednání.

 

Navržený program jednání:

1.      Návrh na vyhotovení nového návrhu Smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny

 

1. Návrh na vyhotovení nového návrhu Smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny

J. Hulák seznámil přítomné s žádostí Města Chotěboř o vyhotovení nového návrhu Smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny a zdůvodnil navrhované zamítnutí této žádosti. Rada fondu přijala návrh usnesení.

Usnesení 006/04/2005/RF

Rada Fondu:

schvaluje

zamítnutí vyhotovení nového návrhu Smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 004/102/05.

odpovědnost: J. Hulák

termín: 22. 8. 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

 

F. Dohnal ukončil zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 4/2005.

 

 

 

 

 

 

 

František Dohnal

první náměstek hejtmana kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 4/2005 dne 9. 8. 2005.

Zapsala: I. Schallnerová, dne 9. 8. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: Mgr. Dušan Vichr
Vytvořeno / změněno: 13.9.2005 / 13.9.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze