Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 6. zasedání sociální komise

3. prosinec 2001
 

 
 

Zápis z 6. zasedání sociální komise

Rady kaje Vysočina

konaného 3. 12. 2001

 

 

 

Přítomno:       9 členů komise viz prezenční listina

                        Božena Dolejská, JUDr. – tajemnice komise

                        Švika Petr – Oblastní Charita Jihlava

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Informace  k Programu rozvoje kraje a Fondu regionálního rozvoje

3.      Seznámení s aktualizovaným plánem činnosti sociální komise do roku 2002

4.      Poznatky ze zahraničních cest po sociálních zařízeních

 

 

 

1.      Zahájení

Šesté zasedání sociální komise zahájil Ladislav Bárta, předseda komise, ten představil pana Švíku, ředitele Charity Jihlava a Ludmilu Křivánkovou, vedoucí Domova pokojného stáří v Lukách nad Jihlavou. Slova se ujala také starostka Luk nad Jihlavou, která pohovořila o vzniku a historii Domu pokojného stáří. Petr Švika pozdravil přítomné a podal informace o oblastní charitě Jihlava a její provázanosti s Domem pokojného stáří. Pohovořil o zajištění péče a financování.

Poté se členové odebrali na exkurzi po sociálním zařízení Následně předseda poděkoval za vyčerpávající výklad a prohlídku Domu pokojného stáří.

Program zasedání byl schválen bez připomínek

 

 

2.      Informace  k Programu rozvoje kraje a Fondu regionálního rozvoje

K tomuto bodu programu podali vysvětlující informace Ladislav Bárta a Božena Dolejská. Předseda informoval o postupu prací na Programu rozvoje kraje ostatních komisí. Tajemnice komise pohovořila o Fondu rozvoje kraje (FRK). Do 15. 11. 01 měly být předány radě návrhy projektů, které členové považují za prioritní pro příští rok. Na minulé komisi se shodli na 3 projektech a JUDr. Dolejská  k těmto prioritám doplnila návrhy částek na jejich realizaci.

Nastala diskuse na výše uvedené téma. Přítomní se shodli, že pro budoucí práci je velice důležitý vznik projektu sociálně demografické analýzy. Díky této analýze by byl lepší přehled v oblasti sociálních sužeb.

Další téma bylo Sociální zařízení a jejich převod pro kraj. JUDr. Dolejská částečně objasnila problém s převodem vznikající a vyzdvihla názory, že je třeba zkoordinovat vznik dalších sociálních zařízení.

Závěrem opět předseda ubezpečil přítomné, že PRK se bude znovu aktualizovat.

 

3.   Seznámení s aktualizovaným plánem činnosti sociální komise do roku 2002

Blok informaci k bodu Plán činnosti sociální komise na rok 2002 zahájil předseda komise.

Předložil členům návrh, který by měl být projednáván na radě 4. prosince 2001. Tajemnice komise k Programu také podala pár doplňujících a vysvětlujících informací. Dále zodpověděla dotaz zda existuje krajská koncepce pro oblast sociálních věcí. Krajská koncepce je již vytvořena nebyla ovšem ještě předložena na schválení.

 

Usnesení 003/01/06/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

schvaluje

upravený návrh plánu činnosti na rok 2002

 

 

4.   Poznatky ze zahraničních cest po sociálních zařízeních

Pan Hormandl pohovořil o svých poznatcích z cest po Evropě. O přístupu západních zemí k sociálním zařízením. JUDr. Dolejská  také podala několik poznatků z návštěv sociálních zařízení v zahraničí. Členové diskutovali o rozdílném financování sociálních zařízení i péči poskytovanou klientům sociálních zařízení.

 

 

5.   Závěr

Předseda komise poděkoval všem přítomným za hojnou účast ještě jednou poděkoval paní  Křivánkové a popřál všem přítomným hezké svátky a mnoho dobrého do nového roku.

Termín dalšího zasedání komise stanovil na 23. ledna 2002 ve 13:00 hodin v Jihlavě.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Bc. Ladislav Bárta, v.r.

                                                                                  předseda sociální komise

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 10.1.2002 / 10.1.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze