Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 5. zasedání dopravní komise

13. prosinec 2001
 

 
 

Zápis z 5. zasedání dopravní komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 13. prosince 2001

 

Přítomni:

-          Ing. Václav Dipold

-          Petr Drdla

-          Ing. Milan Drozd

-          Ing. Milan Chloupek

-          Ing. Vladimír Lysý

-          Ing. Josef Novotný

-          Josef Sáblík

-          Ing. Zdeněk Stejskal

-          Ing. Zdeněk Šálek

 

1. Zahájení

 

2. Připomínky k zápisu z 4. zasedání komise

 

3. Priority silniční sítě

Ing. Josef Novotný, místopředseda komise, upozornil na nesrovnalost podkladového materiálu: položka č 41 z daného seznamu priorit byla již realizována.

 

Usnesení 002/05/01/DK
Dopravní komise

konstatuje,

že podkladové materiály k 5. zasedání dopravní komise byly odborem dopravy nedostatečně zpracovány a

pověřuje

vedoucího odboru dopravy koordinací zpracování dalších materiálů.

 

Usnesení 003/05/01/DK

Dopravní komise

doporučuje

zajistit zpracování databáze stavebních akcí, oprav, modernizací a rekonstrukcí silniční sítě v kraji Vysočina.

Odpovědnost: předseda komise

Termín: 6. zasedání komise

 

Usnesení 004/05/01/DK

Dopravní komise

doporučuje

zajistit seznam stavebních akcí, které jsou připravované v rozpočtu SFDI.

Odpovědnost: předseda komise

Termín: 6. zasedání komise

 

Usnesení 005/05/01/DK

Dopravní komise

doporučuje

odboru dopravy KrÚ zajistit materiál pojednávající o standartním postupu hodnocení vybraných akcí.

Odpovědnost: odboru dopravy

Termín: 6. zasedání komise

 

Usnesení 006/05/01/DK

Dopravní komise

doporučuje

radě kraje, aby stanovila odpovědné složky za přípravu silničních akcí na rok 2002, aby nedocházelo k ohrožení vyčerpání plánovaných prostředků na rok 2002.

Odpovědnost: předseda komise

Termín: nejbližší zasedání rady kraje

 

Usnesení 007/05/01/DK

Dopravní komise

doporučuje

majetkovému odboru KrÚ úzce spolupracovat s SÚS v kraji Vysočina.

 

Úkol:

Znovu zaslat členům dopravní komise podkladové materiály vztahující se k bodu zasedání č. 3 (priority silniční sítě).

Odpovědnost: vedoucí odboru dopravy

Termín: 6. zasedání dopravní komise

 

Úkol:

Přizvat na jednání dopravní komise Ing. Petra Koláře, vedoucího majetkového odboru KrÚ.

Odpovědnost: zapisovatelka

Termín: 6. zasedání dopravní komise

 

4. Různé, diskuse

 

Usnesení 008/05/01/DK

Dopravní komise

důrazně upozorňuje

na nedostatečnou koordinaci a nevyjasněnost vztahů odboru majetkového a odboru dopravy KrÚ.

 

Usnesení 009/05/01/DK

Dopravní komise

upozorňuje

radu kraje, že v dopravní komisi není zastoupen žádný člen z okresu Pelhřimov a z oblasti zabývající se problematikou železničních drah.

Odpovědnost: předseda komise

Termín: nejbližší zasedání rady kraje

 

Usnesení 010/05/01/DK

Dopravní komise

doporučuje

radě kraje, aby byl předmět činnosti SÚS v kraji Vysočina rozšířen o inženýrskou činnost.

Odpovědnost: předseda komise

Termín: nejbližší zasedání rady kraje

 

Usnesení 011/05/01/DK

Dopravní komise

schvaluje,

že počínaje dnem 13. 12. 2001 (5. zasedání komise) bude ze zasedání dopravní komise vyhotovován pouze souhrn přijatých usnesení, úkolů, doporučení a připomínek.

 

5. Závěr, stanovení dalších termínů zasedání komise

                Termín 6. zasedání dopravní komise bude stanoven v souladu s potřebami projednávání rozpočtu kraje.

 

 

                                                                                                                   Ing. Josef Novotný, v.r.

                                                                                                              místopředseda dopravní komise

                                                                                                                     Rady kraje Vysočina

 

 

Zapsala dne 13. prosince 2001 Kateřina Nedvědová.

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 10.1.2002 / 10.1.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze