Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou

 

Odkazy


 
 

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou

 

KostelPoutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře byl v roce 1994 zapsán do seznamu světových kulturních památek UNESCO jako první solitérní stavba v českých zemích. Kostel představuje vrchol tvorby architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla (v kraji Vysočina se nachází ještě několik dalších sakrálních i profánních objektů tohoto geniálního architekta). Půdorys ve tvaru pěticípé hvězdy vychází z legendy, že na místě utonutí Jana Nepomuckého se objevila koruna s pěti hvězd. Symbol pětky je pak realizován na celé stavbě. Do areálu vede pět bran, uvnitř chrámu je pět kaplí i pět oltářů. Dokonce i jméno iniciátora stavby žďárského opata Václava Vejmluvy obsahuje pět „V“.

Stavba byla zahájena v roce 1719, kdy byl při otevření hrobu Jana Nepomuckého v Praze nalezen jeho neporušený jazyk a následně byl zahájen proces kanonizace tohoto zpovědníka královny Žofie, manželky Václava IV. Proces kanonizace byl úspěšně dovršen v roce 1729, kdy byl Jan Nepomucký papežem Benediktem XIII. prohlášen za svatého. Kostel svázán se jménem tohoto světce spolu s ambity kolem byl však kompletně dokončen až o několik desítek let později. Ambit okolo poutního chrámu má půdorys deseticípé hvězdy, nad všemi vstupními branami byly umístěny alegorické sochy představující ctnosti patrona kostela.

Dni rozmachu a slávy chrámu neměly dlouhé trvání, několik požárů krátce po sobě výrazně poškodilo toho unikátní architektonické dílo. Větší část vnitřního zařízení kostela byla přenesena do kostelů okolních farností, kde se nachází dodnes (na následujících fotografiích jsou vyobrazeny výjevy ze života Jana Nepomuckého z původní kazatelny z kostela na Zelené hoře). Teprve za působení mnicha Bonifáce Procházky a kněze Matěje Sychry bylo dosaženo znovuobnovení kostela.

Nový zájem o kostel samozřejmě vzbudil jeho zápis na seznam památek UNESCO. Od roku 1996 probíhá komplexní obnova celého areálu.

Více informací: www.zelena-hora.eu

 

 

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 2.2.2007 / 2.2.2007
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky > Památkový fond > UNESCO

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze