Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

249/1995 Sb., Vyhláška MK ze dne 22. září 1995 o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny

Na území Kraje Vysočina byly za památkové zóny prohlášené - Boňov (Jaroměřice nad Rokytnou), Petrovice (Štoky) a Ubušínek.
 

 
 

249/1995 Sb.

 

Vyhláška

 

Ministerstva kultury

 

ze dne 22. září 1995

 

o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny

 

            Ministerstvo kultury stanoví podle § 6 zákona České národní rady č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

 

§ 1

 

            Území historických jader obcí a jejich částí s dochovanými soubory lidové architektury:

            Bechyňská Smoleč (okr. Tábor), Beranov (okr. Karlovy Vary), Boňov (okr. Třebíč), Brocno (okr. Litoměřice), Břehov (okr. České Budějovice), Březinka (okr. Mladá Boleslav), Břežany (okr. Klatovy), Budičovice (okr. Písek), Bukovec (okr. Česká Lípa), Debrno (okr. Praha-západ), Dlouhomilov (okr. Šumperk), Dobřív (okr. Rokycany), Dolany (okr. Plzeň-sever), Dolní Lažany (okr. Cheb), Dolní Nezly (okr. Litoměřice), Dolní Rychnov (okr. Sokolov), Drahenice-Račany (okr. Příbram), Dýšina (okr. Plzeň-sever), Hlince (okr. Plzeň-sever), Horní Jadruž (okr. Tachov), Hradešice (okr. Klatovy), Chalupy (okr. Prachatice), Chotiněves (okr. Litoměřice), Chodský Újezd (okr. Tachov), Jablečno (okr. Rokycany), Jakubovice (okr. Šumperk), Jarov (okr. Plzeň-sever), Javorník-Kopánky (okr. Hodonín), Jestřebice (okr. Mělník), Jiřetice (okr. Strakonice), Kamenická Stráň (okr. Děčín), Kanice (okr. Domažlice), Karlov (okr. Jičín), Klenčí pod Čerchovem (okr. Domažlice), Kloub (okr. Strakonice), Kluky (okr. Mladá Boleslav), Koječín (okr. Strakonice), Kojšovice (okr. Karlovy Vary), Komorní Lhotka (okr. Frýdek-Místek), Korno (okr. Beroun), Kosmová (okr. Karlovy Vary), Královské Poříčí (okr. Sokolov), Krašovice (okr. Písek), Kravaře (okr. Česká Lípa), Krnín (okr. Český Krumlov), Křtětice (okr. Strakonice), Kváskovice (okr. Strakonice), Květov (okr. Písek), Kyšice (okr. Plzeň-sever), Lažiště (okr. Prachatice), Lensedly (okr. Praha-východ), Lhota (okr. Plzeň-sever), Lhotka (okr. Přerov), Libotyně (okr. Prachatice), Lipnice (okr. Plzeň-jih), Lobeč (okr. Mělník), Loukov (okr. Mladá Boleslav), Lysovice (okr. Vyškov), Mahouš (okr. Prachatice), Malá Morávka (okr. Bruntál), Mirkovice (okr. Český Krumlov), Mítov (okr. Plzeň-jih), Mořinka (okr. Beroun), Nedvědice (okr. Tábor), Nové Smrkovice (okr. Jičín), Nynice (okr. Plzeň-sever), Olešná (okr. Beroun), Olešovice (okr. Plzeň-sever), Ostřetice (okr. Klatovy), Ounuz (okr. Tábor), Pačín (okr. Tachov), Palonín (okr. Šumperk), Pernek (okr. Český Krumlov), Petrovice (okr. Havlíčkův Brod), Plzeň 1 -- k. ú. Bolevec (okr. Plzeň-město), Plzeň 4 -- k. ú. Bukovec (okr. Plzeň-město), Plzeň 4 -- k. ú. Červený Hrádek (okr. Plzeň-město), Plzeň 4 -- Lobzy (okr. Plzeň-měs-to), Plzeň 4 - k. ú. Újezd (okr. Plzeň-město), Plzeň-Křimice (okr. Plzeň-město), Pocinovice (okr. Domažlice), Podmokly (okr. Rokycany), Pojedy (okr. Nymburk), Poleň (okr. Klatovy), Popovice (okr. Karlovy Vary), Prostiboř (okr. Tachov), Putim (okr. Písek), Radčice (okr. Plzeň-město), Radějov (okr. Plzeň-sever), Rašovice (okr. Litoměřice), Rataje (okr. Olomouc), Řesanice (okr. Plzeň-jih), Senička (okr. Olomouc), Sitné (okr. Mělník), Skalsko (okr. Mladá Boleslav), Slatina (okr. Litoměřice), Sloup (okr. Česká Lípa), Smrkovice (okr. Písek), Soběnice (okr. Litoměřice), Sovenice (okr. Nymburk), Srdov (okr. Litoměřice), Stará Ves (okr. Přerov), Stará Ves-Žďárský Potok (okr. Bruntál), Stekník (okr. Louny), Stráž (okr. Domažlice), Střehom (okr. Mladá Boleslav), Střezivojice (okr. Mělník), Studená (okr. Plzeň-sever), Studeňany (okr. Jičín), Svinky (okr. Tábor), Svobodné Hamry (okr. Chrudim), Šatov (okr. Znojmo), Trhanov (okr. Domažlice), Třešňový Újezdec (okr. Prachatice), Tubož (okr. Česká Lípa), Tukleky (okr. Písek), Tuřany-Brněnské Ivanovice (okr. Brno-město), Tymákov (okr. Plzeň-jih), Ubušínek (okr. Žďár nad Sázavou), Vápenky (okr. Hodonín), Varvažov (okr. Písek), Vejvanov (okr. Rokycany), Velenice (okr. Česká Lípa), Velké Hydčice (okr. Klatovy), Velké Karlovice, místní část Podťaté (okr. Vsetín), Veselka (okr. Blansko), Vidim (okr. Mělník), Vinice (okr. Nymburk), Vitějovice (okr. Prachatice), Vratěnín (okr. Znojmo), Vysoká Lípa (okr. Děčín), Zadní Chodov (okr. Tachov), Zahrádka (okr. Písek), Zahrádka (okr. Plzeň-jih), Zechovice (okr. Strakonice), Zvěřetice (okr. Prachatice), Zvonovice (okr. Vyškov), Žebrákov (okr. Písek) se prohlašují za památkové zóny (dále jen "zóna").

 

§ 2

 

            Hranice území zón a jejich rozsah jsou vymezeny v příloze této vyhlášky a jsou graficky vyznačeny v mapách, které jsou uloženy u Ministerstva kultury, Státního ústavu památkové péče, Památkového ústavu středních Čech, Památkového ústavu v Brně, Památkového ústavu v Českých Budějovicích, Památkového ústavu v Olomouci, Památkového ústavu v Ostravě, Památkového ústavu v Pardubicích, Památkového ústavu v Plzni, Památkového ústavu v Ústí nad Labem a u okresních úřadů a obcí, na jejichž území se zóny nacházejí.

§ 3

 

            Příslušný orgán územního plánování zajistí vyznačení území zóny v příslušné územně plánovací dokumentaci a v územně plánovacím podkladu pro její pořízení, popřípadě při pořizování jejich změn a doplňků.

 

§ 4

 

            Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Ministr:

 

Tigrid v. r.

 

Přílohy:

            BOŇOV, okr. Třebíč (00723)

            Rozsah památkové zóny v Boňově je vymezen hranicí, která začíná na severu u komunikace p. č. 449, pokračuje dál podél p. č. 437, obíhá p. č. 65/1 a 66, vede podél p. č. 436/1, 62/1, 60, 275/5, 275/1, 275/2, 275/3, 275/4, 276/6, 206/7, přechází cestu p. č. 439, pokračuje podél p. č. 274/1, na východě obíhá p. č. 274/17, 274/11, 274/10, 274/8, 274/6, 274/19, přechází cestu p. č. 441, obíhá p. č. 228/8, na jihu pokračuje podél p. č. 228/9, 228/6, 228/10, 468/2, podél komunikace p. č. 441, pokračuje podél p. č. 228/5, 228/4, 228/3, podél komunikace p. č. 465, přechází ji k p. č. 227/3, pokračuje podél p. č. 227/3, dále podél p. č. 220/1, 34/4, 34/6, 34/2, 33/2, 30/4, 29/3, 24/2, 23/3, 152/7, obíhá p. č. 152/6, přechází komunikaci p. č. 463, vede podél ní, pokračuje dále podél p. č. 151/3, 457/1, 110/2, 110/5, 109/2, 108/3, 108/2, 8/1, 436/3, 7, 3 a podél komunikace p. č. 449 k výchozímu bodu u p. č. 437.

 

            PETROVICE, okr. Havlíčkův Brod (12010)

            Rozsah území památkové zóny v Petrovicích je vymezen hranicí, která začíná na západě u silnice u p. č. 11, na západě pokračuje podél p. č. 42, 10, obíhá p. č. 43, na severu obíhá p. č. 47, pokračuje podél p. č. 18/1, obíhá p. č. 52/1, přechází p. č. 1425/2, pokračuje podél p. č. 18/2, 60/2, 61/2, 62/2, obíhá p. č. 64/2, na východě vede podél cesty p. č. 1424, přechází komunikaci p. č. 1421, obíhá kapličku p. č. 81, pokračuje podél p. č. 1355, 1357, obíhá p. č. 1358/2, na jihu vede podél p. č. 1354, 1352/2, 1/3, 1/1, 5, 4, 7/6, 10/3, 7/5, 11, 7/3, 14/2, 20/1, 7/2, 22, 24/1, přechází náves p. č. 1458/1, obíhá p. č. 9 k výchozímu bodu u p. č. 11.

 

            UBUŠÍNEK, okr. Žďár nad Sázavou (15953)

            Rozsah památkové zóny v Ubušínku je vymezen hranicí, která začíná na severu u silnice p. č. 424/3, na východě vede podél p. č. 342/2, 342/1, obíhá p. č. 310/2, na jihu přechází cestu p. č. 430/1, pokračuje podél p. č. 293/2, 293/1, 294/3, 34, 296/4, obíhá p. č. 273/2, pokračuje podél p. č. 276/5, 62, 276/4, které obíhá, vede podél silnice p. č. 424/3, přechází ji, na západě vede podél p. č. 423/1, 147/1, 150/1, 245/3, 396/1, 396/2, 103, 407, 100, 413/1, 413/2, 414, přechází potok p. č. 434/2 a podél p. č. 375 vede k výchozímu bodu.

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 25.7.2005 / 25.7.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Mapa webu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze