Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina na rok 2005

24. květen 2005
 

 
 

Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina na rok 2005

 

Cíle komise pro zemědělství a životní prostředí

Mezi nejdůležitější činnosti komise bude patřit příprava a projednávání koncepčních materiálů jako podkladů pro jejich projednávání v radě a zastupitelstvu.

Druhým hlavním okruhem komise pro zemědělství a životní prostředí bude sledování významných událostí a problémů zemědělství a životního prostředí (s regionálním dopadem) a navrhovat pro radu způsob jejich řešení.

Komise bude plnit aktuální úkoly zadávané Radou kraje Vysočina, úzce spolupracovat s krajským úřadem.

Komise bude spolupracovat s dalšími komisemi a organizacemi, jejichž činnost souvisí s působností komise (agentury, komory, výzkumné ústavy atd.) na koncepčních materiálech s meziresortním významem (např. regionální operační program, program rozvoje kraje apod.).

 

Předpokládá se, že by se konalo přibližně jedno zasedání komise za dva měsíce.

 

 

Rozvržení činnosti komise na jednotlivé měsíce

Jednání komise budou tématicky zaměřená. Program bude doplňován o aktuální úkoly a problémy. Časové rozvržení činnosti bude aktuálně upravováno zejména podle stavu zpracování koncepčních materiálů, které budou řešena na zasedání komise. Těmito materiály budou zejména:

-         aktualizace Programu rozvoje kraje (PRK),

-         připomínkování zákonů a vyhlášek,

-         informace apod. k příštímu plánovacímu období EU,

-         projednávání grantů Fondu Vysočiny,

-         vyhodnocení grantů Fondu Vysočiny.

 

Každý člen komise může navrhnout projednání dalšího tématu, popis problému a návrh řešení, předá 14 dní před jednáním komise prostřednictví tajemníka předsedovi komise (ve smyslu čl. 2 odst. 4 jednacího řádu).

 

Duben 2005

-         Program činnosti komise.

-         Fond Vysočiny.

Květen až červen 2005

-         Spolupráce s Krajským informačním střediskem (KIS), školstvím a nevládními organizacemi.

Září až říjen 2005

-         Téma: voda.

Říjen až listopad

-         Téma multifunkční zemědělství.

Listopad až prosinec 2005

-         Téma lesy.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.7.2005 / 22.7.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Komise

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze