Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání vybraných členů Bezpečností rady kraje Vysočina a hostů 9. července 2005

 

 
 

Zápis ze zasedání vybraných členů Bezpečností rady kraje Vysočina a hostů

9. července 2005, 8:00 hod

 

Jednání bylo svoláno hejtmanem kraje Vysočina RNDr. Milošem Vystrčilem  na základě výsledků jednání Bezpečnostní rady státu ze dne  8. července 2005 a usnesení a doporučení zaslaných  prostřednictvím MVČR GŘ HZS Č.j. PO-2375/OPŘ-2005.

Přítomni: viz. prezenční listina, která je přílohou zápisu.

Prověření plánů vyrozumění a dosažitelnosti členů krizových štábů

  1. KOPIS prověří dosažitelnost členů Bezpečnostní rady kraje Vysočina (BRK) a Krizového štábu kraje Vysočina (KŠ).
  2. KOPIS vyzve starosty obcí s rozšířenou působností k prověření dosažitelnosti krizových štábů obcí.
  3. KOPIS bude ještě dnes informovat hejtmana kraje pomocí elektronické pošty o výsledku prověření vyrozumění a dosažitelnosti dle bodů 1. a 2.

Prověření traumatologických plánů

  1. MUDr. Jan Procházka informoval o kapacitních možnostech ošetření většího množství zraněných v kraji Vysočina. Uvedl, že celková kapacita lůžek ARO je 27 lůžek, z toho je 3 až 5 lůžek průběžně volných. Tato kapacita je zcela nedostačující pro ošetření většího množství těžce zraněných. K navýšení kapacity schází především přístrojové vybavení nutné pro ošetření těžce zraněných. MUDr. Sedlák uvedl, že nedostatek kapacity lze částečně řešit transportem pacientů do zařízení mimo území kraje. MUDr. Procházka provede hlubší analýzu současného stavu včetně návrhů řešení. Tuto analýzu předloží hejtmanovi kraje do konce července 2005.
  2. MUDr. Jan Sedlák uvedl, že vybavení potřebné pro ošetření těžce zraněných dětí je v kraji Vysočina naprosto nedostatečné.
  3. MUDr. Jan Sedlák uvedl, že přepravní kapacity a kapacity pohřebních služeb jsou v kraji Vysočina dostačující.

Další závěry z jednání

  1. Přítomní doporučili hejtmanovi kraje informovat o nedostatečných kapacitách pro ošetření těžce zraněných příslušné orgány.
  2. KOPIS povede průběžnou evidenci členů Krizového štábu kraje Vysočina, kteří v daném okamžiku nejsou dosažitelní z důvodu např. nemoci, dovolené apod. Členové krizového štábu mají tímto povinnosti svoji nedosažitelnost v dostatečném předstihu na KOPIS
    (tel.: 567 584 402, e-mail: opis@hasici-vysocina.cz).

RNDr. Miloš Vystrčil v.r.

Předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 15.7.2005 / 15.7.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze