Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Žďár nad Sázavou - Kostel Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

 

Odkazy


 
 

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE

 

kostelČásti památky:

areál kostela s ambity

Rejstříkové číslo v ÚSKP ČR:

11797/7-4653

Vlastník:

Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou II.

Zajímavost:

Symbolika nejen čísel

V architektuře i výzdobě zelenohorského chrámu je zhmotněna řada náboženských a historických sdělení, motivů a symbolů (trojice Boží Trojjedinosti, pětice počtu ran Kristových a hvězd sv. Jana Nepomuckého, které se dle legendy objevily na místě jeho utonutí, desatero univerzálního všečísla symbolizující celý kosmos…). Toto vrcholné dílo vzniklo ve spolupráci dvou mimořádných osobností, zaujatých znalců kabalistické symboliky, tvůrce architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla a objednavatele žďárského opata Václava Vejmluvy.

Popis:

Stavba kostela byla zahájena v roce 1719 poté, kdy byl v dubnu téhož roku při otevření hrobu Jana Nepomuckého v Praze nalezen jeho neporušený jazyk. Ještě než byla stavba dokončena a vysvěcena, došlo 31. května 1721 k beatifikaci tohoto zpovědníka královny Žofie, manželky Václava IV. Proces kanonizace byl pak úspěšně dovršen v roce 1729, kdy byl Jan Nepomucký papežem Benediktem XIII. prohlášen za sv..

Kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven na vrcholu kopce dnes zvaného Zelená hora, východně od původního cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Samotný kostel je centrální stavba postavená na půdoryse pěticípé hvězdy. Ambit, s nímž tvoří dokonale jednotně koncipovaný architektonický celek, byl postaven ve tvaru desetiúhelníku s konkávně prolomenými stěnami, do jejichž středů jsou střídavě umístěny čtyřboké brány a pětiboké kaple. Celý areál poutního kostela byl dokončen až v průběhu 30. letech 18. století. Dny rozmachu a slávy chrámu neměly dlouhého trvání: několik požárů krátce po sobě toto unikátní architektonické dílo výrazně poškodilo. O jeho záchranu se na konci 18. století a v průběhu 19. století zasadil tamní mnich Bonifác Procházka (kostel a ambit byly opraveny pro hřbitovní účely) a kněz Matěj J. Sychra.

Způsob využití:

Kostel je přístupný veřejnosti.

Více informací: http://www.zelena-hora.eu/

 

Žďár nad Sázavou - Kostel Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 29.1.2007 / 30.1.2007
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Mapa webu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze