Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj pořizuje nový nemocniční informační systém pro všech pět zřizovaných nemocnic

Nemocnice Jihlava, Nemocnice Třebíč, Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Nové Město na Moravě a Nemocnice Pelhřimov budou mít postupně do čtyř let nový nemocniční informační systém za cca 75 miliónů korun. Současné nekompatibilní systémy nemocnic jdou jsou téměř na hranici své životnosti a nevyhovují standardům a požadavkům moderní medicíny. Navíc každá z nemocnic má jiný systém, údržba je komplikovaná a drahá. Na pořízení nového systému získal Kraj Vysočina dotaci z evropských fondů.
 

 
 

„Od nového jednotného nemocničního informačního systému si slibujeme maximální spolehlivost, zvýšení kybernetické bezpečnosti, především pak zajištění životnosti systému a souvisejících revizí a servisů minimálně na 15 let, nový informační systém posílí informační propojení nemocnic uvnitř nich i navzájem mezi sebou vč. zdravotnické záchranné služby, zvýší možnost komunikace s ostatními specializovanými pracovišti a zabezpečí archiv zdravotnické dokumentace,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

 

Jednotný nemocniční informační systém by měl do čtyř let propojit, zrychlit a zefektivnit práci s informacemi o pacientech, měl by zlepšit vyhodnocování dat z jednotlivých nemocnic vč. tvorby nutných statistik jednotlivých oddělení. Samotné instalaci nového softwaru bude v každé nemocnici předcházet podrobná analýza současného stavu, následovat bude její vyhodnocení, popis navrženého řešení a následně implementace celého systému s náročným převodem veškerých dosud pořízených dat. Instalace celého informačního systému a převod dat musí proběhnout za plného provozu nemocnic, bez zásadních výpadků. 


První nemocnicí na Vysočině, kde bude nový systém instalován, bude Nemocnice Jihlava, která má systém nejstarší. „Požadavky na funkce a rozsah nového informačního systému pro pět krajských nemocnic na Vysočině mají 22 stran. Mezi základní funkce patří běžná pacientská administrativa, výkaznictví pro pojišťovny, vedení dokumentace na ambulancích i na standardních lůžkových odděleních pro kategorie lékař nebo sestra, speciální funkce jsou připraveny pro operační sály, rehabilitaci nebo porodnici, systém bude umět sledovat plánování operací vč. řízení operačního dne v reálném čase, generuje statistiky, má dlouhý seznam funkcionalit, které zefektivní práci lékařů i sester,“ popisuje Vladimír Novotný. Podle jeho informací bubou nový systém využívat laboratoře, lékárny, hemodialýza, komunikovat bude s národními registry např. onkologickým registrem. Navázán na něj bude stravovací provoz nemocnic, patologie, nukleární medicína, intenzivní péče, transfúzní systém, ale i už odzkoušené objednávání pacientů, výměna dat mezi nemocnicemi nebo záchrankou, nabídne vyhodnocení základních parametrů ambulancí i lůžkových oddělení, ale i možnost komunikace s přístrojovou technikou. Předností celého informačního systému je jeho procesní orientace, kdy systém bude schopen nabídnout uživatelům možnost postupovat podle předem definovaných postupů a kroků vč. např. možnosti hlídání neprovedených kroků. 


Kraj Vysočina bude před zahájením implementace nového nemocničního informačního systému požadovat po dodavateli test převodu dat a záruky bezpečnosti, např. týkající se kybernetických útoků, běžných výpadků elektrické energie nebo zneužití a modifikace dat.

 

Součástí projektů dotovaných z Integrovaného regionálního operačního programu je kromě samotného informačního systému i posílení hardwaru zejména v oblasti serverů a úložišť nutných pro provoz systému a nahrazení některých zastaralých pracovních stanic. Celková výše investice do systému, hardwaru a potřebných licencí přesáhne 116 milionů korun a ukončena by měla být do konce roku 2022.

 

  • Martin Hadrava a Iveta Veselá, Krajský úřad Kraje Vysočina
  • Projektová kancelář Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 13.8.2020 / 13.8.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze