Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Stavby obchvatů Velkého Beranova i Nového Veselí běží podle harmonogramu, v některých úsecích jsou stavbaři mírně v předstihu

Stavby obchvatů Velkého Beranova i Nového Veselí běží podle harmonogramu, v některých úsecích jsou stavbaři mírně v předstihu
Stavební práce na dvou největších krajských investičních akcích v dopravě – obchvatech Velkého Beranova a Nového Veselí – probíhají podle nastaveného časového harmonogramu. Na místě se o tom v minulém týdnu přesvědčili náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla a radní pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jan Hyliš. Investice v hodnotě přesahující jednu miliardu korun jsou spolufinancovány z Integrovaného regionálního operačního programu a zprovozněny budou od listopadu příštího roku. „Zástupci zhotovitelských firem nás ujistili, že se snaží o zkrácení tohoto termínu, vše ale bude záviset na průběhu následující zimy a klimatických podmínkách v příštím roce,“ doplnil náměstek Martin Kukla.
 

 
 

II/353 Velký Beranov – obchvat

Přeložka silnice II/602 s novým napojením na II/353 v kategorii S9,5/70. Celková délka přeložky silnice II/602 je 4,245 km.

Stavba dále zahrnuje:

 • úpravu silnice II/353, která přivádí na trasu obchvatu dopravu z dálnice D1,

 • napojení obchvatu na stávající silnici II/353 řešené okružní křižovatkou,

 • další vyvolané úpravy místních komunikací,

 • nové napojení místní části Nové Domky zahrnující i úpravu hráze s vypouštěcím zařízením obecního rybníka,

 • pět nových mostních objektů, opěrnou zeď, protihlukovou stěnu a přemístění tří autobusových zastávek MHD.

Postup prací:

V současné době je hotovo 40 % podkladních asfaltových vrstev, do konce roku bude dokončeno už přibližně 80 % těchto vrstev, dále také spodní stavby čtyř z pěti mostů a podkladní asfaltové vrstvy na okružní křižovatce. V zimním období bude u Malého Beranova umožněn obousměrný provoz bez semaforů. V průběhu zimy bude u Malého Beranova sestaveno mostní provizorium, na které bude převeden provoz v březnu 2020 – provoz bude obousměrný v jednom jízdním pruhu na semafory.

 

Zhotovitel stavby: společnost Velký Beranov ECS + COLAS (sdružení společností EUROVIA CS a COLAS CZ)

Celková cena stavebních prací: 748 mil. Kč vč. DPH

 

II/353 Nové Veselí – obchvat

Obchvat Nového Veselí a Budče na Žďársku v nové trase komunikace II/353 v kategorii S9,5/70. Celková délka obchvatu je 5,063 km.

Stavba dále zahrnuje:

 • oboustranné napojení obchvatu na stávající komunikaci II/353,

 • okružní křižovatku silnic II/353 se silnicí III/35311 (z Nového Veselí do Březí nad Oslavou) se zprovozněním od 1. 5. 2020,

 • most přes řeku Oslavu.

Postup prací:

V současné době probíhají zemní práce v celé trase obchvatu, hotová je spodní stavba mostu přes řeku Oslavu a v prostoru nově budované okružní křižovatky probíhá násyp jejího tělesa.

 

Zhotovitel stavby: Skanska, a. s.

Celková cena stavebních prací: 339 mil. Kč vč. DPH

 

irop

 • Karel Liška, Daniel Blaha, Radek Žižka, odbor dopravy a silničního hospodářství
  Krajský úřad Kraje Vysočina
 • tisk@kr-vysocina.cz
 

Stavby obchvatů Velkého Beranova i Nového Veselí běží podle harmonogramu, v některých úsecích jsou stavbaři mírně v předstihu

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 8.10.2019 / 8.10.2019

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze