Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Investiční mapa Kraje Vysočina doplněna o data o silnicích

Vladimír Novotný, náměstek hejtmana pro oblast financí
Dubnovou novinkou v internetové sekci Hospodaření transparentně Kraje Vysočina na www stránkách Kraje Vysočina je doplnění souhrnných informací o investicích do modernizace a nákladů na opravy silnic II. a III. tříd. „Naším cílem je poskytnout veřejnosti informace o investičních aktivitách kraje v místě jejich bydliště, případně i v celém kraji a sledovat v jakém rozsahu v této lokalitě kraj investuje. Jako patrně první z krajů nabízíme aplikaci přehledu modernizace a oprav krajských komunikací. On-line aplikace je neustále aktualizována,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí a grantové politiky Vladimír Novotný.
 

 
 

Vzhledem k tomu, že krajští analytici do investiční mapy komunikací promítli veškeré údaje o správě za prostředky Kraje Vysočina od roku 2003, jde patrně o jeden z dalších nejucelenějších přehledů na stránkách www.kr-vysocina.cz. „Z přehledu například vyplývá, že jednou z nejudržovanějších komunikací v regionu je páteřní komunikace II/602 sloužící jako důležitá objízdná trasa při uzavření dálnice D1. Jen z dotačních titulů EU bylo za posledních osm let do silnice investováno cca 1 mld. korun,“ uvedl Vladimír Novotný.

 

Po revizi kompatibility jednotlivých evidenčních systémů zvažuje Kraje Vysočina promítnout do investiční mapy komunikací také akce realizované Krajskou správou a údržbou silnic. To znamená, že do systému by  se v budoucnu mohly promítnout také náklady na běžnou údržbu.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 7.4.2015 / 7.4.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2015 > Duben

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze