Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Sociální portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Aktuálně

 

Bc. Petr KrčálVážené dámy, vážení pánové,

vážení přátelé,

člověk je bytost, která jedná pod sociální kontrolou, neboť lidské bytí je spolubytím, je komunikací s druhými. Žijeme ve společnosti, která má platná pravidla hry, jež jsou dána cíli celé společnosti. Dodržováním sociálních norem zajišťuje společnost rozmanitým způsobem výchovu, zdravotnictví, sociální otázky a řadu dalších důležitých oblastí, prostřednictvím nichž má být dosaženo stanovených programových cílů. Sociální svět je pluralistický a člověk v něm nemůže žít, aniž by mu nějak rozuměl.

Dnes žijeme v postmoderní době, jejíž podoba se pro mnohé z nás stává již svou podstatou „náročnou životní situací“ a proto je správné, že každá sociální služba musí být adresná, nemá být zneužívána a musí směřovat k tomu, kdo o ni stojí a potřebuje ji.

Na poli sociálních služeb, které tvoří v našem v Kraji Vysočina důležitou součást krajské politiky, pracuje celá rozmanitá škála organizací, sdružení, spolků a dalších občanských a profesních sdružení. Cílovou skupinou jsou zejména rodiny, svobodné matky, senioři, zdravotně postižení spoluobčané, děti, lidé bez přístřeší, příslušníci menšin a další. Součástí služeb je i poradenství a právní pomoc.

Sociální oblast má ovšem daleko širší záběr týkající se například různých sociálních komunit, zastánců jiných sociálních směrů či lidí, hlásících se k různým náboženským směrům a tak podobně. Je to oblast dynamicky se rozvíjející, jejíž hranice se neustále posouvají.

Sociální portál Kraje Vysočina pak na tomto místě chce především poradit lidem, kteří hledají pomoc a s využitím jednotlivých odkazů je nasměrovat na stránky, kde naleznou odpovědi na svoje otázky, zevšeobecnit dobré příklady pomoci a v neposlední řadě popularizovat spolupracující organizace a jednotlivá zařízení sociální péče Kraje Vysočina. Na stránkách portálu naleznete i odkazy, které směřují do oblasti dotací a grantů v oblasti sociální péče.

Věřím, že sociální portál Vám pomůže vyhledat specifické informace z oblasti sociální péče a že bude postupně doplňován o další okruhy otázek, které jsou důležité pro Vás – pro uživatele sociálních služeb.

 

Krčál - podpis

 

 

 

Mgr. et Bc. Petr K r č á l

radní Kraje Vysočina pro sociální oblast


 

Vybíráme

 

všechny vybrané dokumenty

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze